Aktuálna súťaž z Facebooku

Milí naši čitatelia, lúštitelia.


Vieme, že ste veľmi nápadití a tvoriví, preto sa na vás obraciame s malou prosbou o pomoc.
Ako každý rok, aj tento pre vás pripravujeme možnosť darovať svojim blízkym pod stromček predplatné obľúbeného časopisu s vašim milým venovaním.
Je dôležité , aby o tejto možnosti vedeli aj tí lúštitelia, ktorí nepoužívajú internet.
Vymyslite, krátku rýmovačku o vašom obľúbenom časopise.


Každého, kto sa zapojí odmeníme časopisom z nášho vydavateľstva.
Tie najkrajšie rýmovačky uverejníme v našich časopisoch.


Svoje veršíky posielajte cez formulár „súťaž z facebooku“, ktorý nájdete, tu pod zadaním do 30. októbra 2018.

Tešíme sa na vaše nápady! :-)

 žabka konečná verzia

 

 

Vyplňte formulár a zapojte sa do súťaže z Facebooku: