Veselé mini8smerovky 1/2019

Správne odpovede z Veselých mini8smeroviek nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek:

číslo 2: len málo snehu

číslo 5: ja ti to ukážem

číslo 13: Dobre, ale kým im to vysvetlím