Veselé mini8smerovky 8/2018

Správne odpovede z Veselých mini8smeroviek nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek:

číslo 2 zo strany 4: na zajtra

číslo 5 zo strany 5: strašiť svoju mamu

číslo 13 zo strany 11: sa prebehnem