Veselé mini8smerovky 10/2018

Správne odpovede z Veselých mini8smeroviek nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek:

číslo 2: žiadnej

číslo 5: žiadne nepredplatili

číslo 13: rovnako chmúrna