Rodinné 8smerovky bez okuliarov 3/2019

Správne odpovede z Veselých mini8smeroviek nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek:

číslo 2: Byť šťastný znamená zvyknúť si na život vo vlastnej koži.

číslo 5: Keď máš vo vrecku peniaze, si múdry, si krásny a vieš aj spievať.

číslo 11: Mne zatiaľ ešte nepriniesli ani cent.