Rodinné krížovky 9/2018

 1. Nielen že dá, ale sa aj musí.
 2. vedomosti, ale predstavivosť.
 3. dobré rady chorým.
 4. a bez sklamania je život nemožný.
 5. mám svokru!
 6. noviny
 7. Nesiem účet k tamtomu stolu.
 8. Mám iba jedno euro.
 9. Dobrí dobre žijú.
 10. záhradníkom vrah, u nás cap.
 11. tvoji facku cíti, ale nepočuje,
 12. úteku, ale v práci!
 13. No to je predsa svokra.
 14. každá ide zo srdca.
 15. Určite nikto.
 16. gitare.
 17. hovorí, aby som sa dala vypchať.
 18. a večer nám ju pomáha hľadať.
 19. občas vykrikujem svoje meno.
 20. sa z teba napiť.
 21. kde ide
 22. škóti sa naťahovali o dvadsiatnik.
 23. a na nohách kŕčové žily.
 24. čo ma živí, to ma zničí.
 25. Váš operátor.
 26. som vedúci.
 27. Ja nie som doktor, ja som Svätý Peter.
 28. mať aspoň čisté svedomie.
 29. Ja ich mám tiež od svojich detí.
 30. alimenty konečne platiť už sám.
 31. lebo hrozí, že sa nenajete.
 32. ale zohavuje tvár.
 33. musel by sa chudák obracať na pekáči.
 34. zmárnené obete.
 35. neprejdeš.
 36. na svojom, aj keď ide o cudzie!
 37. Potom v noci nemôžem od hladu spať.
 38. aj na pijatiku.
 39. poviem.
 40. (Salustius: Kto je komu) bližší ako brat bratovi.
 41. Sila horu lomí.
 42. sa preberajú aj úplné voloviny.
 43. ale už je skoro polnoc.
 44. no pomáha bohatým.
 45. tá škvrna na obruse vonia dobre.
 46. ibaže je iný na dotyk.
 47. Pravdaže. Už tam zas chodím rád.
 48. lebo poškrabeš parkety.
 49. jeho vedomostí.
 50. videla nejaké také plavky, čo by mi sadli.
 51. povedal, že prvé dni ma budú tlačiť.
 52. hádzanárkou? Čokoľvek po mne hodí, vždy ma trafí.
 53. sakra čakáš? - Predsa na autobus.
 54. peniaze a on skúsenosti.
 55. predal roľu, teraz sa súdi o medzu.
 56. budem znova v tretej triede!
 57. ich menom po otcovi.
 58. muža len preto, že ho nepraje inej.
 59. kto nevie, že sa to nedá a spraví to.
 60. Zatiaľ mu utiekla vlastná žena.
 61. ma otvorí?
 62. PELIKÁN
 63. Vloží ho do mikrovlnky.
 64. ten platí pravdou.
 65. Nečudujte sa, začalo babie leto.
 66. nevedeli, že sa nám dobre vodí.
 67. teraz.
 68. krčmy domov.
 69. každý deň ma rozhnevá niekto iný.
 70. je v tom, že ten prvý mi stále chýba.
 71. ste pacient alebo dedič?
 72. je a pije, dlho nedožije.
 73. Andenzitového pohoria.
 74. chová v mysli hady..
 75. Teraz chcú vedieť, ako sa tam dostali.
 76. existujú, ale nikto ich nikdy nevidel.
 77. 1. časť tajničky: a dobehli ťa? 2. časť tajničky: No oni bývajú u nás.
 78. predsa motorka.
 79. polhodinu mierne podusíme.
 80. nemu narodilo.
 81. jeho porciu.
 82. invalid je doktor.
 83. ale brucho a zadok o tom asi nevedia.
 84. že sa k nej vôbec nedostanem.
 85. A vrav, boli tí námorníci slušní?
 86. TAm, kdE je OdsudzovAný NeviNný, čAsť OTčiny sa stávA vyhnanstvOm. Štát, ktorý ubližuje občanom a Pri toM sA dovoLávA ozNačeniA vLaSť, dopúšťA sa okrem krivy ešte naviac aj VydierAnia.
 87. má zaplatiť
 88. ostatní boli oblečení.
 89. nepočul, ako tu budete revať.
 90. najbohatších ľudí sveta a keď tam nie som, idem do práce.
 91. Tá mokrá kôra strom nekĺže, však?
 92. raz sa to už musí podariť.
 93. myslieť len a len na to more doma?
 94. ústami iba zubných lekárov.
 95. malomocenstvo.

KAKURO

8 3 8 7

8 2 7 3

7 1 1

5 1 8 

1 3 5 2 

8 1 1 9

SUDOKU

617 584 392

469 783 215

167 843 259

941 658 372

874 256 391

143 596 287