Krimi mini8smerovky 6/2018

Smrť na pracovisku

 

 1. Mŕtvola slečny Anny
 2. ležala na koberci
 3. v kancelárii. Objavil ju
 4. inžinier Veselský hneď
 5. po príchode na pracovisko.
 6. Chlapci od majora ho hneď
 7. vzali do parády, že chalan
 8. už sám od seba vyrozprával
 9. také veci, ktoré by
 10. major nikdy nepovedal ani
 11. farárovi. Veselský bol
 12. sympatický mladý muž,
 13. ktorý hneď priznal, že mal
 14. so zosnulou intímny
 15. pomer a Anka, teda tá
 16. mŕtva inžinierka
 17. Václavinková, už niekoľko
 18. týždňov dôsledne trvala
 19. na tom, aby sa rozviedol
 20. s manželkou a oženil sa s ňou.
 21. Bol pod obrovským
 22. tlakom a nevidel iné
 23. východisko ako pozvať
 24. inžinierku Václavinkovú
 25. na pracovisko po pracovnej
 26. dobe, keď už nikto nie je
 27. v práci, na serióznu debatu
 28. o ich spoločnej budúcnosti.
 29. Veselský Aničke odprisahal,
 30. že jeho city sa nezmenili a že
 31. musí vyčkať do konca
 32. školského roka a potom
 33. opustí rodinu a ožení sa s ňou.
 34. Asi o siedmej večer ju
 35. nechal samotnú na
 36. pracovisku, lebo musel
 37. vyzdvihnúť svokru na stanici.
 38. Svokra vôbec nepricestovala
 39. avizovaným vlakom a keď
 40. prišiel domov, sedela u nich
 41. v obývačke a veselo
 42. klebetila so svojou dcérou,
 43. jeho manželkou.
 44. Veselský ešte niekoľkokrát
 45. Aničke telefonoval, ale
 46. nezdvíhala. Keď prišiel

 

 1. ráno do práce, už bola mŕtva.
 2. Ležala pod pracovným stolom
 3. udusená vlastným
 4. kašmírovým šálom,
 5. ktorý jej nedávno daroval.
 6. V tomto chaose najlepšie
 7. zareagovala tajomníčka
 8. generálneho riaditeľa
 9. pani Sluková, ktorá ihneď
 10. zavolala políciu a miesto úmrtia
 11. zabezpečila žltou páskou.
 12. Majorovi fešáci zatiaľ
 13. úradovali v kancelárii
 14. generálneho riaditeľa,
 15. ktorého spolu so Slukovou
 16. Popovič pozval na kávu
 17. do kaviarne. Tuším, že
 18. práve vy dvaja mi dokážete
 19. povedať najviac o zosnulej
 20. kolegyni. Pani Sluková sa
 21. koketne usmiala na majora
 22. a zahlásila, že by inžiniera
 23. Veselského určite
 24. z podozrivých vylúčila. Annu
 25. mal príliš rád a v tomto štádiu
 26. zaľúbenosti sa z lásky nevraždí.
 27. Rovnako aj spolupracovníci,
 28. pravda, boli tu nejaké spory
 29. o prémie, ale inak sme
 30. výborný kolektív. Manželka,
 31. tá by mala motív, ale v tom
 32. čase bola na rodičovskom
 33. združení. V momente Popovič
 34. zarovno so Slukovou
 35. vykríkol – svokra! Dvere do
 36. bytu Veselského otvorila
 37. jeho svokra. Keď zbadala
 38. uniformovaných
 39. policajtov, strhla si zásteru,
 40. zdvihla ruky a zúfalo
 41. vykríkla: „Chcela som jej len
 42. dohovoriť, ale ona bola
 43. drzá a smiala sa mi do
 44. tváre!“ Zbytok už
 45. vieme, smutne povedal
 46. major Popovič.

 

Otázka: Kto bol vrah?

Odpoveď: Svokra inžiniera Veselského.