Krimi mini8smerovky 1/2019

Oko za oko

 

 1. Major Popovič pozeral
 2. na mŕtveho Borisa Vartoňa
 3. a niečo mu hovorilo, že
 4. toto nie je obyčajná smrť.
 5. Jeho ľudia sa poriadne
 6. zapotia, kým nájdu nejaké
 7. relevantné stopy. Tento
 8. človek je ako strašná
 9. mora deväťdesiatych
 10. rokov. Vtedy každý
 11. podnikateľ buď platil mafii
 12. za “ochranu“ alebo záhadne
 13. zmizol a jeho rodina sa
 14. márne snažila aspoň dostať
 15. mŕtvolu pre riadny
 16. kresťanský pohreb. Mŕtvy
 17. Boris Vartoň patril k tým
 18. úspešným jedincom, ktorí
 19. dokonale vedeli využiť
 20. naskytajúce sa príležitosti.
 21. Keď sa Mečiar, na radu
 22. Augustína Húsku, rozhodol
 23. takmer zadarmo rozdať
 24. skutočným Slovákom
 25. prosperujúce podniky,
 26. Vartoň bol jedným
 27. z prvých privatizérov, ktorí
 28. vedeli ako sa dostať
 29. k peniazom, ale súčasne vedeli,
 30. čo sa patrí a na účtoch tých
 31. kompetentných pribúdali
 32. pekne okrúhle viacmiestne
 33. sumičky. Vartoň figuroval
 34. tiež v tzv. mafiánskych
 35. zoznamoch, čo je slovenská
 36. špecialita, zoznam ľudí,
 37. o ktorých vieme, že sú
 38. zločincami, ale nevieme im to
 39. dokázať. Major s odporom
 40. pozeral na tlsté telo
 41. privatizéra, ktoré
 42. bezvládne a v krvi ležalo
 43. v pohodlnom kresle vo
 44. vychýrenej bratislavskej
 45. reštaurácii, kde pri bohatom
 46. obede, s jednou z množstva
 47. mileniek, našiel svoj nepekný
 48. koniec nedobrý človek.
 49. Napriek veľkému množstvu
 50. krvi, smrť nastala v dôsledku
 51. obyčajného udusenia sa
 52. maličkou kosťou, ktorá sa
 53. úplne náhodne ocitla
 54. v kvalitnom grilovanom
 55. lososovi. Partnerka Vartoňa,
 56. veľmi šarmantná
 57. čiernovláska Mudr. Dubová,
 58. sa ani nesnažila tváriť dojato
 59. a vecne potvrdila, že jej
 60. milenec bol po operácii
 61. srdca a ešte pred obedom
 62. prijal od nej, kvalifikovanej
 63. kardiologičky, tabletku na
 64. riedenie krvi. Áno, poznajú sa
 65. už dlhšie. Vlastne odvtedy,
 66. keď jej Vartoň kondoloval
 67. k úmrtiu manžela, ktorý uňho
 68. pracoval ako účtovník
 69. a daňový poradca.
 70. Privolaný súdny lekár
 71. potvrdil, že smrť nastala
 72. udusením. Majorovi
 73. chlapci zistili, že manžel
 74. doktorky Dubovej zomrel
 75. za veľmi záhadných okolností
 76. násilnou smrťou, ktorej
 77. vyšetrovanie bolo
 78. pozastavené. Skúsenosti,
 79. silná intuícia a okolnosti
 80. smrti bohatého
 81. a nedotknuteľného muža
 82. majorovi Popovičovi
 83. navrávali, že jeho
 84. smrť nie je nešťastnou
 85. náhodou a že sa o ňu
 86. pričinila doktorka Dubová.
 87. Major Popovič ale takisto
 88. vedel, že jej nič nedokáže.
 89. A hlavne, že ani nechce
 90. dokázať. Vyhlásil smrť Borisa
 91. Vartoňa za nešťastnú
 92. náhodu a prípad uzavrel.

 

Otázka: Ako major Popovič uzavrel prípad?

Odpoveď: Major Popovič vyhlásil smrť Borisa Vartoňa za nešťastnú náhodu a prípad uzavrel.