Krimi mini8smerovky 5/2018

Pokánie

 1. Jednému z najbohatších ľudí
 2. Slovenska, Júliusovi Daškovi,
 3. lekári oznámili, že jeho
 4. organizmus, konkrétne
 5. hrubé črevo, je vo štvrtom
 6. štádiu rakoviny a do
 7. skonu mu zostávajú
 8. maximálne tri mesiace.
 9. Daška bol stopercentne
 10. presvedčený, že jeho
 11. choroba je trestom
 12. božím za jeho mafiánsky
 13. spôsob získania majetku.
 14. Z tohto dôvodu učinil
 15. Július závažné životné
 16. rozhodnutie. Svoj
 17. obrovský majetok
 18. rozdelí medzi ľudí,
 19. ktorí v prvých rokoch po
 20. Novembri kvôli nemu
 21. prišli o všetko.
 22. Háčik bol však v tom,
 23. že Július preventívne
 24. všetok svoj majetok
 25. poprepisoval na jedenásť
 26. svojich príbuzných
 27. (deti, súrodenci a manželka)
 28. a teraz potreboval ich súhlas,
 29. aby získal hotovosť,
 30. ktorú by venoval ním
 31. oklamaným ľuďom.
 32. Navonok to vyzeralo
 33. veľmi šľachetne a dojemne.
 34. Avšak zomierajúci mafián
 35. ako človek znalý života
 36. a svojich príbuzných vedel,
 37. že pravdepodobnosť
 38. získania svojich peňazí
 39. od nich je prakticky nulová.
 40. Z tohto dôvodu Július
 41. Daška privítal
 42. príbuzných vo svojej
 43. honosnej rezidencii
 44. a už po prvom aperitíve,
 45. ktorý im prikázal vypiť
 46. na svoje zdravie
 47. až do dna oznámil,
 48. že koňak obsahoval
 49. silný jed. Protilátku
 50. poskytne len tomu,
 51. kto nasledujúc jeho
 52. príklad, učiní pokánie
 53. a odovzdá mu majetok.
 54. Prítomní, v hneve
 55. a strachu o svoj život,
 56. sa začali jeden cez
 57. druhého prekrikovať
 58. a poukazovať na svoje
 59. zásluhy (podvody,
 60. vydierania, vraždy), a že
 61. Július im prepísaním
 62. účtov, nehnuteľností
 63. a firiem neurobil žiadnu
 64. láskavosť! Všetko, čo
 65. dostali, si riadne zaslúžili!
 66. To on, Július je obyčajný
 67. vydierač, ktorý
 68. s vedomím, že o chvíľu
 69. zomrie na rakovinu
 70. sa tu egoisticky baví
 71. a unikne potrestaniu
 72. zo strany štátu.
 73. „Nebudeš žiť ani
 74. tie tri mesiace!“
 75. vykríkol jeho synovec
 76. a ukázal všetkým kyanid,
 77. ktorý strýkovi
 78. primiešal do predjedla.
 79. Major Popovič to všetko
 80. videl a počul spolu
 81. so svojou asistentkou
 82. Irenou, keďže po dohode
 83. s Júliusom Daškom
 84. tu hrali úlohu objednaných
 85. čašníkov. Prvý raz
 86. vo svojej kariére strážcu
 87. zákona a spravodlivosti
 88. sa major Popovič
 89. neponáhľal so zatýkaním
 90. partie zločincov a poručíčka
 91. Irena ho svojim mlčaním
 92. jednoznačne podporila.

 

Otázka: Prečo major Popovič nezatkol páchateľov, ktorí sa sami priznali k svojim činom?

Odpoveď: Pretože všetci požili jed a už im veľa času zo života nezostalo.