Krimi krížovky (nielen) zo súdnej siene 10/2018

Nevinná?

 1. Prvá za truhlou
 2. profesora Záborského išla
 3. jeho dvadsaťdvaročná
 4. manželka Anna.
 5. Za ňou kráčali jeho
 6. traja dospelí synovia
 7. pridržiavajúc matku,
 8. bývalú profesorovu
 9. manželku, doktorku Evu.
 10. Za nimi kráčali študenti
 11. z lekárskej fakulty
 12. a personál štátnej fakultnej
 13. nemocnice, v ktorej
 14. profesor pôsobil štyridsať
 15. rokov. Býval to
 16. atraktívny muž, veľa
 17. študentiek bolo doňho
 18. zamilovaných. Mal šarm
 19. a bol veľmi nadaným
 20. lekárom aj pedagógom.
 21. Štyridsaťdvaročné
 22. manželstvo s Evou bolo
 23. vydareným zväzkom.
 24. Traja synovia išli v stopách
 25. rodičov: vyštudovali
 26. medicínu a už teraz boli
 27. uznávanými odborníkmi.
 28. A potom bác: profesor
 29. sa zamiloval do študentky,
 30. dvadsaťročnej Anny.
 31. Rýchly rozvod, rýchle
 32. uzatvorenie druhého
 33. manželstva, večierky
 34. s mladou ženou,
 35. milovanie do rána a potom
 36. rýchly beh na fakultu
 37. alebo do nemocnice.
 38. Stavba nového domu,
 39. lebo profesor bol grant,
 40. a svojej žene Eve nechal
 41. vilu, hnev synov,
 42. kúpa nového auta.
 43. Smrť nastala nečakane
 44. počas milovania a Anna
 45. obvinila bývalú
 46. profesorovu ženu Evu,
 47. že zo žiarlivosti mu
 48. nasypala do kávy vo
 49. fakultnom bufete jed
 50. a tento, že zaúčinkoval
 51. až doma. Major Popovič
 52. po vypočutí rodinných
 53. príslušníkov, kolegov,
 54. svedkov a analýze pitvy
 55. pochopil, že profesorovi
 56. jednoducho zlyhalo srdce.
 57. Smutne sa usmieval, keď
 58. priamo povedal mladej
 59. vdove: “Pani Záborská,
 60. to vy ste zabili svojho
 61. manžela. Ale za takúto

Otázka: Bola príčinou smrti profesora Záborského úkladná vražda?

Odpoveď: Nebola. Profesorovi zlyhalo srdce.