Krimi krížovky (nielen) zo súdnej siene 9/2018

Mŕtvola navyše

 1.  „Šéfe, máme
 2. problém,“ zas a znova
 3. pribehla za majorom
 4. povičom jeho obľúbená
 5. podriadená Irena. „Tie
 6. pozostatky mŕtvol, ktoré
 7. včera našli v lese, sme
 8. úplne neidentifikovali.
 9. Patrili mužovi a žene,
 10. vlastne, muž bol Jozef
 11. Vajský, majiteľ železiarní,
 12. ktorý zmizol pred
 13. osemnástimi rokmi.
 14. Vtedy jeho manželka
 15. predala všetok majetok
 16. a akcie a odsťahovala
 17. sa bohviekam do Karibiku
 18. zo strachu o svoj život.
 19. Ženské telo ešte skúmame.“
 20. „Možno milenka?“ nahlas
 21. rozmýšľal major, „Prezri
 22. nezvestné ženy spred
 23. osemnástich rokov
 24. a uvidíme, čo ďalej.“
 25. O dvadsaťštyri hodín sa
 26. Irena vrátila s výsledkom.
 27. „Nezvestná z toho obdobia
 28. je istá Zuzana Nováková,“
 29. spustila Irena nadšeným
 30. hlasom na majora
 31. Popoviča, len čo ho letmo
 32. pozdravila. A teraz to
 33. príde, je to švagriná
 34. Vajského, teda presne
 35. sestra jeho manželky.“
 36. „A zubná karta súhlasí?“,
 37. spýtal sa major.
 38. „Veď práve, že nie!“,
 39. vykríkla Irena, mŕtva
 40. nie je nezvestná
 41. švagriná! Čo budeme
 42. robiť ďalej, pán major?“
 43. „Porovnajte zostatky
 44. so zubnou kartou manželky
 45. pána Vajského,“ povedal
 46. major Popovič. „To vážne?
 47. veď si užíva v Karibiku...“
 48. Vtom Irena pochopila a od
 49. údivu sa jej rozšírili zreničky.
 50. Keď o hodinu prišla za
 51. majorom s výsledkom,
 52. spustila: „Mali ste pravdu,
 53. pán major, tá mŕtva je
 54. manželka pána Vajského.
 55. Ale keď jej sestra žije v Belizé,
 56. aj tak nám ju nevydajú.“
 57. Major Popovič sa usmial
 58. a pokrčil plecami.
 59.  „Ale, Irenka, pre poriadok
 60. ju obviniť z dvojnásobnej
 61. vraždy sestry
 62. a švagra musíme.“

Otázka: Kto je vrah?

Odpoveď: Sestra manželky pána Vajského.