150 krížoviek & rébusov 9/2018

Správne odpovede z časopisu 150 krížoviek a rébusov nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek

 

S1       Určite menej ako ty za telefón.

S2       niečo z domu

S3       jaskyňu Son Doong

S4       to leziak

S5        mohutnejšie

S6       skratiek

S7        vypadli z auta

S8        sa tkať hodváb

S9        sa tkať hodváb

S10     ho vyhodili

 

Súťažné sudoku

93        642 381 579;

94        AFH CIG BDE;

95        586 274 391;

96        ABH CFG IED;

97        143 698 527;

98        CDG AEF BIH;

99        492 683 571;

100      DAF BHI ECG)

 

Obrázková 8smerovka

poriadku, aké je tvoje druhé želanie