150 krížoviek & rébusov 11/2018

Správne odpovede z časopisu 150 krížoviek a rébusov nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek

 

S1       zažiť aj jeho šírku

S2       a ide do práce

S3       Chudobní nemajú, bohatí nedajú.

S4       na svete; zákazku

S5       niečo naučí

S6       budú ako pravé

S7       povie: – V tráve je elektrina.

S8       či nenávidí

S9       sa dívať na to, ako mu je dobre bezo mňa

S10     nástenné maľby

 

Súťažné sudoku

94       348 561 279

95       HEB DIC FGA

96       592 178 463

97       DCE HBG IAF

98       314 728 956

99       HDG ABI CFE

100     156 784 932

101     DEF HCB IGA

Obrázková osemsmerovka

môžeš zobrať svoju rybku na prechádzku