150 krížoviek & rébusov 1/2019

Správne odpovede z časopisu 150 krížoviek a rébusov nájdete na poslednej strane v časopise.

Tu sú riešenia súťažných tajničiek

S1       postaviť niečo ešte krajšie

S2       prestávky

S3       hodinový

S4       likavská čierna pani

S5       Biely Kameň

S6       Čeklis

S7       Osoh so škodou za ruky sa vodia.

S8       Trenčiansky

S9       sprisahaní

S10     Zámčisko

 

Súťažné sudoku

93       521 643 798

94       BAI HEF GCD

95       829 643 751

96       BHI GAE FCD

97       182 593 746

98       GEF CAH IDB

99       259 478 316

100     EIC FDH ABG

Obrázková osemsmerovka

kultúrneho dedičstva